Kunt u een opblaasbaar reddingvest in het vliegtuig meenemen?Ja, sinds 1 januari 2019 mag iedereen zijn opblaasbare reddingvest meenemen in een vliegtuig. Elke passagier mag vanaf nu een reddingvest voorzien van maximaal twee (2) CO₂-patronen en niet meer dan twee reserve CO₂-patronen in zijn bagage meenemen. De tot eind 2018 beperkende maatregelen geldend voor CO₂-patronen in een reddingvest is opgeheven. Deze verandering is tot stand gekomen in een „Dangerous Goods Panel“ van de ICAO een organisatie van de UN, en in de ICAO T.I. openbaar gemaakt. Hierdoor is het wereldwijd geregeld. Deze regels zijn overgenomen door de IATA (DGR).

 

Wettelijke regels voor het meenemen van een CO2-patroon in een vliegtuig

In principe zijn de regels voor het meenemen van een Co2-patroon  geregeld in de VO(EU) 965/2012 die verwijst naar  ICAO Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO T.I.) geregeld. Die ICAO T.I.  is gepubliceerd bij de International Civil Aviation Organization (ICAO),  een onderdeel van de UN. Hierin wordt o.a. de maximale hoeveelheid ‚‘gevaarlijke goederen’ vastgelegd, die een passagier of bemanningslid meenemen mag. Deze regels gelden wereldwijd voor alle luchtvaartmaatschappijen.

Voor reddingvesten zijn de hoeveelheid en wijze van transport vast gelegd in de ICAO T.I. 2017-2018 Voor kleine drukhouders / druk- cilinders, die in een persoonlijk beschermingsmiddel zoals een opblaasbaar reddingvest zijn verwerkt gelden vanaf nu de volgende regels:

 • Meenemen is toegestaan;
  • In of als bagage
  • In of als handbagage
  • Op het eigen lichaam gedragen
 • De goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij is vereist.
 • De piloot hoeft niet geïnformeerd te zijn.
 •  Beperkingen:
  • Niet meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel per persoon;
  • het persoonlijk beschermingsmiddel moet zodanig verpakt zijn dat een ongewenste activering onmogelijk is;
  • Met het oog op activering;
  • Het reddingvest mag niet meer dan twee CO2-patronen hebben; en
  • Er mogen niet meer dan 2 reserve-sets CO2-patronen meegenomen worden.

 

IATA

De internationale Air Transport Association (IATA) is een organisatie waarvan de meeste luchtvaartmaatschappijen deel uit maken.

In de IATA-DGR- wordt de hoeveelheid voor vervoer in passagiersvliegtuigen op 1 reddingvest per persoon en maximaal 2 reserve-sets CO2 patronen per persoon. Dit geldt voor ingecheckte bagage of handbagage.

De beschreven volumebeperking van 50 ml geldt niet voor reddingvesten, maar alleen voor andere apparaten. Er is alleen spaken van een „kleine vervangende cilinder“ In de IATA regelementen wordt niet gesproken over een vervangingscilinder. Hiervoor geldt tabel 8-1, artikel 18;. ICAO T.I. 2017-2018.

 

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2019

De ICAO heeft de nieuwe regels voor passagiers en bemanningsleden van het ICAO T.I. gereorganiseerd en duidelijker geformuleerd. De volumebeperking van 50 ml. (wat gelijk staat aan maximaal 28gr. Co²) voor Co²-patronen is vanaf 01-01-2019 voor opblaasbare reddingvesten NIET meer geldig. Hierdoor mogen vanaf 2019 reddingvesten, na registratie, WEL in een vliegtuig vervoerd worden.

Het vervoer voor opblaasbare reddingvesten is hierdoor wereldwijd aanzienlijk vereenvoudigd. In ieder geval is het nu wel toegestaan om een reddingvest met Co²-patroon, na vooraf melding gemaakt te hebben bij de luchtvaartmaatschappij, mee te nemen.

 

Belangrijke informatie

Het LBA adviseert tijdens het boeken van uw vlucht bij de luchtvaartmaatschappij melding te maken van uw reddingvest en/of reserve set Co²-patroon. De luchtvaarmaatschappij mag dit weigeren, er bestaat geen vervoersplicht.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:

 

Verantwoordelijkheid bij de luchtvaarmaatschappij en de piloot

Uiteindelijk beslist de luchtvaartmaatschappij en als laatste de piloot of uw reddingvest meegenomen mag worden. Afhankelijk van waarvandaan en wanneer u vliegt kan er b.v. bij een verhoogt terrorisme gevaar een verbod om mee name van reddingvesten of Co²-patronen worden uitgevaardigd. Eventueel nog door de politie.

 

Het gevaar van een automatisch opblaasbaar reddingvest?

Eigenlijk bestaat er geen gevaar voor het vliegtuig, de bemanning of de passagiers. Ook niet indien er een 275Newton reddingvest met een 60gr. Co²-patroon vervoerd wordt. Zowel de Co² als de grootte van de cilinder zijn geen probleem. Zelf wanneer er een, zeer onwaarschijnlijke, spontane activering in een koffer plaats vindt. Dan is het grootste probleem dat de deksel van de koffer omhoogkomt en vermoedelijk de koffer beschadigd. Meer niet.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de ICAO-TI het meenemen van een lawine rugzak ook toestaat. Deze rugzakken zijn uitgerust met een aanzienlijk grotere cilinder. Bovendien bevat een lawine rugzak een pyrotechnisch (klein explosief) ontstekingssysteem.

 

Hoe kunt u dit het beste aanpakken?

Volgens de ICAO T.I. en de regelementen van de IATA DGR is goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij vereist voor vervoer van reddingvesten. Om vooraf al zoveel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen neem vooraf contact op met uw luchtvaartmaatschappij en verwijs naar de wens voor het dragen of vervoeren van een reddingvest. Vervolgens kan de goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij op uw ticket meegenomen worden. Bij vertrek worden meestal worden alle discussies omtrent het vervoer van uw reddingvest gestaakt wanneer er een vermelding door de luchtvaartmaatschappij op uw ticket is aangebracht. In individuele gevallen kan u worden gevraagd uw bagage bij het bagage bureau af te geven voor extra controle voor röntgen.

Ons advies luid: Uw reddingvest en CO2-patroon vooraf aan te melden, en in uw ingecheckte bagage te vervoeren. Voeg, maximaal 1 reserve-set toe. Indien uw bagage gecontroleerd wordt is direct duidelijk dat deze set bij uw reddingvest hoort.

Het meenemen in uw handbagage mag maar blijft lastig, aangezien u op elk vliegveld langs een veiligheidsmedewerker moet. Indien deze niet de kennis heeft over reddingvesten en CO2-patronen ontstaat er discussie en gaat er kostbare tijd verloren.

Ons advies is om het reddingvest in de ruimbagage mee te nemen.

 

Verdere informatie

 

Meer vragen

Wenn wir Sie darüber hinaus Fragen haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns. Wir werden versuchen, Sie im Vorwege einer Flugreise bestmöglich zu beraten.

Tel.: 0332865088

Kontakt per E-Mail