KwaliteitswaarborgSECUMAR kwaliteitsveiligheidssysteem de ISO 9001:2015


Met het bewustzijn dat SECUMAR reddingsmiddelen in noodsituaties levens redden moeten, werd altijd al de grootste prioriteit gegeven aan zekerheid en kwaliteit van onze producten. Reeds in 1988 heeft SECUMAR in de toekomst gekeken en een kwaliteitscontrolesysteem gebouwd. Ondertussen voldoet SECUMAR daarmee aan de over de hele wereld erkende norm DIN ISO 9000ff. , en het daaruit voortvloeiende hoogste kwaliteitsveiligheidssysteem de DIN EN ISO 9001:2015. De officiële titel luidt, model voor verlening van de kwaliteitscontrole in ontwerp/ontwikkeling/produktie/montage en klantenservice.

De gebruiker, die kiest voor een product van een onderneming die voldoet aan DIN EN ISO 9001:2015, kan er van op aan, dat deze onderneming alle technische, organisatorische en personele voorzieningen heeft getroffen, om tenslotte niet alleen foutloze producten te leveren maar ook in de service en klantendienst te overtuigen. Niets wordt meer aan het toeval overgelaten.

Grote inspanningen zijn nodig, om aan de eisen te voldoen. De volgende drie voorbeelden verduidelijken dit, maar zijn maar een kleine afspiegeling uit het SECUMAR kwaliteitsprogramma om te voldoen aan DIN EN ISO 9001.

Drie voorbeelden van het SECUMAR kwaliteitsprogramma;

  • Leveranciers van de bouwstenen van de SECUMAR reddingvesten moeten ook voldoen aan deze norm. Alleen met foutloze bouwstenen is het mogelijk om foutloze reddingsmiddelen te produceren. Daarvoor heeft SECUMAR een goederen binnenkomst controle, uitgerust met de modernste testapparatuur, waar elk onderdeel een test ondergaat.
  • Elk nieuw ontwikkeld reddingvest moet in het kader van de ontwikkeling een uitgebreid testprogramma doorlopen. Hiervoor staan laboratoriumapparaten zoals klimaatsimulatiekasten, trek- en druksterktemeters en een watersproeinstalatie ter beschikking.
  • Het fabricageproces wordt bij SECUMAR niet alleen maar door geschoold testpersoneel bewaakt maar tevens door computerondersteuning (CAK = computerkwaliteitsbewakings- programma). Elke belangrijke stap in het arbeid- en testprogramma is hierdoor ook jaren later door een druk op de knop op te vragen.

De naleving en handhaving van het SECUMAR kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 wordt periodiek getoetst aan de normen van DNV. Bovendien vallen onze producten, sinds 1995, onder de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en sinds 2018 onder de Europese Verordening (EU) 2016/425. Zij worden ingedeeld in de hoogste categorie III risico daarin. PBM Categorie III is voorzien van een CE-markering en is onderworpen aan een EU-type goedkeuring. De kwaliteit van de SECUMAR producten en ons productieproces wordt ook regelmatig gecontroleerd door verschillende  externe instanties gecertificeerd.

Ons motto – tevreden klanten door kwalitatief hoogstaande en inovatieve producten.