Keuring en levensduur van reddingsvesten

Wartungsplakette26

De levensduur van reddingvesten is niet onbegrensd. DE FSR beveelt een gebruiksduur aan en geeft aan, waarop bij opblaasbare en vaststof reddingvesten moet worden gelet.

 

Opblaasbare reddingvesten

De levensduur van reddingvesten moet beperkt worden, omdat het materiaal met de tijd verouderd. Deze maatregel wordt door alle bij de Duitse FSR aangesloten bedrijven onderschreven en aanbevolen. Deze regel is ook door de Duitse wetgever gewenst, om in het kader van de machineveiligheidswet zowel als voor de productveiligheidswet een definitieve maximale levensduur vaststelling door de fabrikant voor te schrijven. De levensduur van opblaasbare reddingvesten is in de regel op 10 jaar gesteld.

Uitgangspunt voor de 10 jarige termijn is echter een regelmatige keuring van het reddingsvest in een periode van maximaal twee jaar. Deze keuringsinterval van 24 maanden wordt voor SECUMAR reddingvesten ten zeerste aanbevolen. Ook voor reddingvesten die in gebruik zijn bij de watersport. SECUMAR reddingsvesten die door een door SECUMAR geautoriseerd keuringsstation gekeurd zijn worden automatisch voorzien van de  FSR keuringssticker gemarkeerd. Op deze sticker is de maand en het jaar van de volgende keuring af te lezen – komt overeen met de vroeger gebruikte APK stickers op een auto.

 

Keuring door fabrikant/importeur of een geautoriseerd keuringsstation

De keuring moet of door de fabrikant (en/of dochterbedrijf) of door een door de fabrikant
(en/of dochterbedrijf) gecertificeerde firma uitgevoerd worden. De uitgevoerde keuring wordt o.a. gedocumenteerd door het plakken van de FSR sticker, die zowel de volgende keuringsdatum als het keuringsstation vermeldt. Bij beroeps en industrieel gebruik kan de keuringsinterval afhankelijk van de inzet en gebruiksintensiteit van het vest aanzienlijk beperkt worden. Beslissingen hierover worden gemaakt tussen verkoper en de gebruiker. Een 2-jarige keuring, door een keuringsstation, kan in de regel alleen binnen de 9 jaar na fabricage datum plaatsvinden. Na een ouderdom van 9 jaar kan een gecertificeerd keuringsstation alleen één keuring verrichten van 1 jaar.

 

Jaarlijkse keuring na 10-jaar

Na tien jaar kan de sticker, bij een jaarlijkse keuring, alleen nog verstrekt worden voor de volgende 12 maanden. De jaarlijkse keuring kan echter alleen door de fabrikant en/of dochterbedrijf zelf uitgevoerd worden. De laatste sticker kan een reddingvest, bij een keuring verstrekt worden, bij een ouderdom van 14 jaar. Vanaf een ouderdom van tien jaar kan het zijn dat een reddingvest op veiligheidsgronden afgekeurd moet worden. Een beslissende grond hiervoor is, dat weefsel voorzien van een kunststof laag en plastic onderdelen met voortgaande ouderdom gevaar kunnen lopen te verouderen of in te scheuren. Hierbij kan de dichtheid van het drijflichaam niet meer worden gegarandeerd. Verschijnsels van veroudering door invloeden van het milieu kunnen ook bij alle andere componenten van het vest, bijvoorbeeld de activeringsautomaat tot problemen leiden.

Keuringsformulier – Voor de keuring en reparatie van SECUMAR reddingvesten

Vaststof reddingvesten

De levensduur van vaststof reddingvesten in de watersport bedraagt maximaal tien jaar. Dit type reddingvesten is echter vrij van keuring, echter een jaarlijkse visuele controle is wenselijk. Iedere beschadiging van het materiaal( bijv. scheuren, slijtage, beschadiging in het weefsel of banden, verkleuring, beschadigd beslag) zowel als veranderingen van het drijflichaam ( bijv. door hitte- en zon inwerking, verkeerde opslagen, verkeerd gebruik)kan tot een levensgevaarlijke beïnvloeding van de veiligheid leiden, zodat een directe afkeur aanbevolen wordt. Bij een twijfelgeval vraag uw vakhandelaar, keuringsstation of direct bij de fabrikant ( of dochterbedrijf) om advies.

Vaststof reddingvesten voor SOLAS gebruik en bij beroeps gebruik hebben eventueel een kortere levensduur respectievelijk worden onderworpen aan een kortere keuringsinterval.
Eventueel kan het plaatsen van een FSR sticker met vastgestelde keuringsdatum worden overwogen. Bij verdere vragen of onzekerheid helpen de geautoriseerde bedrijven of de fabrikanten u gaarne verder.