SECUMATIC 3001S

De bevestigde automaat

Wat veroorzaakt een opblaasautomaat in een reddingvest?
Nauwelijks opgemerkt door de gebruiker bevindt zich in elk SECUMAR reddingvest een volautomatisch opblaasmechanisme, die zonder tussen­komst van de gebruiker, het reddingvest opblaast. Dit sensibele hart van het reddingvest wordt door een kleine pil geactiveerd, die bij watercontact oplost, en een hefboommechanisme in werking zet en daardoor de CO2 patroon in het drijflichaam laat leeglopen. Van het functionerings vermogen van de automaat hangt onder meer het leven van schipbreukelingen af.

Automaat met verkeerslicht
Het is zeer belangrijk dat de gebruiker dit belangrijke onderdeel van zijn reddingvest in zijn werkingswijze tot in de kleine puntjes kent. Dit om op elk moment het klaar voor gebruik zijn van de automaat te controleren of in orde te maken. De simpele bediening van de SECUMA­TIC 3001 S heeft op zijn weg tot een goedkeuring door de US COAST-GUARD een nieuw aanduidingssyteem gekregen. De reeds bestaande groene indicatoren tonen nu ook "ROOD" indien er ergens wat fout is. Elke toestand van het apparaat wordt u nu door een verkeerslicht aandui­ding duidelijk gemaakt. GROEN voor GOED, ROOD voor STOP. U kunt nu met een blik de toestand van de automaat beoordelen.

Alleen in SECUMAR reddingvesten:
SECUMATIC 3001 S met drievoudige ROOD/GROEN aanduiding

Deze generatie van opblaasautomaten met deze specifiek eigen­schappen komen alleen voor in SECUMAR reddingvesten! Ze zijn een gepatenteerde innovatie, voortkomend uit bijna 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van reddingvesten en opblaasautomaten. De unieke draai­moment-beveiliging van de CO2 patroon garandeert steeds een juist vastgedraaide patroon, die voor het correct opblazen noodzakelijk is. De veiligheidsstift van de handbediening breekt bij gebruik, zo dat het reddingvest na een per ongeluk gebruik zonder nieuwe patroon en een nieuwe stift niet gebruiks klaar te maken is. Evenzo laat een ontbrekende smelttablet u een rode indicator zien. Gebruiksproblemen worden met de nieuwe SECUMATIC van het begin af aan uitgesloten.