SECUMAR op de HISWA 2009

SECUMAR en het veiligheidseiland.
Van 03-03-2009 t/m 08-03-2008.

HISWA 2009

“Veilig het water op”

Voorkom risico’s aan boord en laat u op de HISWA optimaal informeren over veiligheidsvoorschriften, wetgeving en maatregelen die u kunt nemen om ongelukken te voorkomen. Op het veiligheidseiland spannen 7 organisaties zich in om beursbezoekers een veilig watersportseizoen in te laten gaan.

De volgende organisaties maken deel uit van het Veiligheidseiland:

Politie te water
Eén van de taken van de politie is het zorgen voor de veiligheid en het welzijn van de recreant op, in en aan het water. De regionale politie verzorgt een deel van deze taak. Zij is in de recreatiegebieden verantwoordelijk voor het politietoezicht. Daarnaast bestaat er een gespecialiseerde politie te water, die bestaat uit de Dienst Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten en de Zeehavenpolitie van de regio Rotterdam-Rijnmond.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor opsporing, het toezicht en de handhaving op de hoofdtransportassen, de hoofdvaarwegen, de grote wateroppervlakten en de haven van Rotterdam. Ook de politiezorg op de Noordzee, buiten de kustlijn (territoriale wateren) valt onder de verantwoordelijkheid van de politie te water.
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving op het gebied van het lozen van toiletwater door recreatieschepen. Daarnaast is een voorbeeld van een innovatieve ontwikkeling van de politie te water te zien.
Meer informatie: www.politie.nl

Waternet
Waternet voert een aantal taken uit voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Een van de taken is het vaarwegbeheer. Als vaarwegbeheerder zorgen we voor veilige en bevaarbare waterwegen. En door middel van voorlichting en toezicht & handhaving proberen we schade aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie: www.waternet.nl

SECUMAR benelux bv
Zolang wij als mensen niet over water kunnen lopen, is uw persoonlijke veiligheid onze zorg! Advies, verkoop en onderhoud van automatisch opblaasbare reddingsvesten.
Meer informatie: www.secumar.nl

Dienst der Hydrografie
De Dienst der Hydrografie geeft, namens de Staat der Nederlanden, officiële zeekaarten en hydrografische publicaties uit ter bevordering van de veilige navigatie. De kaarten en hydrografische publicaties, in papieren en/of digitale vorm, zijn geschikt voor zowel de internationale scheepvaart als de lokale recreatievaart. Tevens adviseert de Dienst der Hydrografie diverse nationale en internationale autoriteiten op het gebied van nautische cartografie, hydrografie, plaatsbepaling, geodesie, getijden en internationale zeegrenzen. Het operatieterrein van de Dienst der Hydrografie omvat het Nederlandse deel van het continentale plat (NCP) en aangrenzende kustwateren, zeegaten en binnenwateren voor zover deze van belang zijn voor zeeschepen, alsmede de wateren rond de Nederlandse Antillen en Aruba (NA&A).
Meer informatie: www.hydro.nl

Kustwacht
De Nederlandse Kustwacht is een zelfstandige civiele organisatie die veertien taken uitvoert voor zeven ministeries. Deze taken omvatten het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, opsporing en redding (search and rescue), rampen- en incidentbestrijding, vaarwegmarkering, verkeersbegeleiding, zeeverkeersonderzoek, politietaak en douanetoezicht op zee, grensbewaking en toezicht op milieu, visserij, scheepvaartverkeer, uitrusting van schepen en mijnbouw.
Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de Rijksrederij, Defensie en Politie en kan een permanent beroep gedaan worden op de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een helikopter van de offshore maatschappijen.
Meer informatie: www.kustwacht.nl

Reddingsbrigade Nederland
Overkoepelende organisatie van 180 reddingsbrigades in Nederland met in totaal 30.000 leden. Doel: voorkomen en bestrijden verdrinkingsdood.
Deze brigades verzorgen onder meer strandwacht- of bewakingsdiensten. U kunt ze vinden op en langs de Noordzeekust, grote rivieren, de grote binnenwateren zoals IJsselmeer, Markermeer en randmeren maar ook in waterrijke (recreatie)gebieden. Daarnaast verzorgen zij opleidingen in het zwemmend en varend redden.
Meer informatie: www.reddingsbrigade.nl

Cosalt (voorheen Marin Assist/Oceana)
Een door de Scheepvaartinspectie goedgekeurd keuringsstation voor reddingvlotten, rescueboten, lifejackets etc. Verkoop van RFD reddingvlotten voor recreatie en beroepsvaart, Verkoop van pyrotechnische middelen en lifesaving equipment.
Meer informatie: www.cosalt.com