Het 3D-Drijflichaam

Het geheim van het succes van het 3D-drijflichaam zit in het ontwerp

Niemand ontkomt aan het drijfprincipe – maar men kan er ook gebruik van maken. De truc bij de constructie van reddingvesten is om de fysische krachten voor de watersporter te laten werken. SECUMAR ontwikkelde het gepatenteerde 3D-drijflichaam voor de topmodellen. Het ontwerp is zo, dat de luchtkamers niet alleen in de nek en voor op de borst drijfvermogen ontwikkelen, om speciaal het hoofd uit het water te heffen. Veel meer nog staan er twee luchtkamers loodrecht van de borst af. Effect: als men voorover in het water ligt, wordt het lichaam extra snel op de rug gedraaid.
Voordelen van het 3D-Systeem

  • betere bescherming bij bewusteloosheid
  • geschikt voor dragers van zwaarweerkleding
  • neutraliseert en overwint tegenkrachten veroorzaakt door luchtopsluiting in kleding en of door schoeisel
  • hogere positie van de noodverlichting
  • bij het model SCOUT een hogere positie van de antenne van de te integreren noodzender