Genormeerde Veiligheid

ISO 12401 en 12402

Wereldwijd wordt het product aanbod steeds breder en de markt, veelal onoverzichtelijker. Dan is het een goede zaak, dat de internationale organisatie voor normering met de ISO eisen, de gebruikers helpt om een beter kwaliteitsoverzicht te krijgen. Reddingvesten hebben, voor zover ze van een veiligheidsharnas voorzien zijn, te voldoen aan twee normen: de DIN EN ISO 12401 voor het harnas en de DIN EN ISO 12402 voor het reddingvest.

Meer nog: niet alleen het complete reddingvest maar ook de onderdelen zoals, folie, stof, banden en beslag dienen elk aan eigen normering te voldoen en worden gecertificeerd, net zoals de opblaasautomaten. Overigens voldeed SECUMAR voor de invoering al aan deze voorschriften.

Wanneer u bij de keuze van uw reddingvest erop let dat het voldoet aan beide normen DIN EN ISO 12401 en 12402 dan geeft dat een goede indicatie voor veiligheid.