Kan ik met een opgeblazen 275N vest nog wel in een reddingvlot klimmen?

Het is altijd moeilijk om in een reddingvlot te klimmen. Bij de SECUMAR reddingvlotten is echter een versterkte instaprand gemaakt die het instappen aanzienlijk vereenvoudigden. Ook hebben deze vlotten een extra grote instapopening zodat het ook voor ongeoefende personen mogelijk moet zijn om in het vlot kunnen klimmen.